หน้าแรก ประวัติของวัด กิจกรรมของวัด ระบบสืบค้นพระวรสาร ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ENGLISH ITALIANO
บทความ
เมนูหลัก
 
 

ศูนย์เยาวชนแห่งพระแม่มารีย์

 
  ศูนย์เยาวชนแห่งพระแม่มารีย์

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2067 คน
 
 

ศูนย์เยาวชนแห่งพระแม่มารีย์

(The Marian Oratories)
รูปแบบศูนย์เยาวชนเกิดขึ้นครั้งแรกที่โรม ค.ศ. 1551 ในสมัยของนักบุญฟิลิป เนรีและเพื่อนๆ ของท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อให้การศึกษาอบรมเยาวชนและป้องกันภัยอันตรายที่คุกคามทั้งฝ่ายกายและจิตวิญญาณ
ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เมืองเวโรนาถูกรุกรานจากการสู้รบแย่งชิงอาณานิคมระหว่างกองทัพฝรั่งเศสซึ่งนำโดยจักรพรรดินโปเลียนกับกองทัพออสเตรีย ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1800 เวโรนาได้กลายเป็นสนามรบของกองทัพทั้งสอง สงครามก่อให้เกิดความเสียหายไม่เพียงแค่ชีวิต ทรัพย์สินและอาคารบ้านเรือนเท่านั้น แต่ยังได้บั่นทอนสภาพสังคมและศีลธรรมของผู้คนอีกด้วย สภาพการณ์เช่นนี้ ก่อให้เกิดคณะนักบวชหลายคณะขึ้นมาที่เวโรนา เพื่อรวบรวมบรรดาเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือกำพร้าพ่อแม่ไม่มีที่อยู่อาศัย ทหารที่ได้รับบาดเจ็บและคนที่อยู่ในคุก โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ที่พักพิง ทั้งเครื่องบริโภคอุปโภค การอบรมจริยธรรมและการศึกษา ท่านนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับภารกิจนี้
นักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุ 23 ในวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 1800 หลังจากบวชได้สองปี คุณพ่อเจ้าอาวาสได้เห็นคุณสมบัติของคุณพ่อผู้มีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ กระตือรือร้น ร้อนรนเยี่ยงธรรมทูต และพร้อมเสมอในการเสียสละอุทิศตนเอง จึงมอบหมายให้ดูแลกลุ่มเยาวชนของวัดนักบุญเปาโล แห่งกัมโป มาร์โซ ดังนั้น ในวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1802 “ศูนย์เยาวชนแห่งพระแม่มารีย์”ได้ถือกำเนิดขึ้นมาภายใต้การดูแลของคุณพ่อกัสปาร์ แบร์โทนี ที่ท่านตั้งชื่อศูนย์เช่นนี้ ก็เพราะว่า ท่านเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มพลมารีมาก่อนเมื่อตอนอายุ 12 ปี กลุ่มพลมารีนี่เองได้หล่อหลอมให้ชีวิตของท่านมีความศรัทธาต่อแม่พระเป็นพิเศษ โดยเฉพาะแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล (ซึ่งในเวลานั้น พระศาสนจักรยังไม่ได้ประกาศเป็นข้อความเชื่อ) ในช่วงเริ่มแรกศูนย์มีเด็กประมาณ 7 คน และค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 400 คน โดยมีเพื่อนพระสงฆ์และฆราวาสมาร่วมงานด้วย จึงทำให้การบริหารจัดการศูนย์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่กล่าวขวัญถึงของเมืองใกล้เคียง นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บรรดาพระสงฆ์ พระสังฆราช และผู้มีอำนาจฝ่ายบ้านเมืองที่เวโรนาในสมัยนั้น
ต่อมา เมื่อคุณพ่อกัสปาร์ แบร์โทนี ได้ตั้งคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1816 ท่านได้ถ่ายทอดรูปแบบการทำงานศูนย์เยาวชนแห่งพระแม่มารีย์ให้แก่สมาชิกคณะด้วย ทำให้งานศูนย์เยาวชนเกิดขึ้นมากมายในประเทศอิตาลี จะเห็นได้ว่าศูนย์เยาวชนที่มีชื่อเสียงของนักบุญยอห์น บอสโก ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชซาเลเซียนก็ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของคุณพ่อกัสปาร์ แบร์โทนี เช่นกัน
เมื่อสมาชิกคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์เข้ามาทำงานในประเทศไทย ในวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1952 คณะได้เริ่มงานที่จังหวัดภูเก็ต ระนอง ตรัง พังงา และกระบี่ ตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อกัสปาร์ แบร์โทนี คือ งานวัด งานโรงเรียน และการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน แต่ที่จัดเป็นศูนย์เยาวชนจริงๆ เคยมีอยู่ที่หมู่บ้านปากคม จังหวัดตรัง เมื่อปี ค.ศ. 1975 เนื่องจากสภาพการณ์ในเวลานั้น หมู่บ้านได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเปิดศูนย์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางด้านปัจจัยการดำรงชีพเบื้องต้น นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจควบคู่ไปกับการให้การศึกษาอบรมสำหรับเด็กๆและเยาวชน ทำให้ชาวบ้านหลายคนสนใจคำสอนและขอล้างบาปเข้าเป็นคริสตชน ปัจจุบันยังมีศูนย์ในรูปแบบคุณพ่อกัสปาร์ แบร์โทนี อยู่ที่หมู่บ้านป่ามะพร้าว จังหวัดภูเก็ต คือ “บ้านแบร์โทนี” ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2008 ซึ่งขณะนี้ยังเป็นที่ชุมนุมหรือศูนย์รวมของเด็กๆและเยาวชนเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พักผ่อนหย่อนใจ และที่สำคัญเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ
จากการอุทิศตนทำงานด้านสังคมผ่านทางศูนย์ตามรูปแบบของนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ที่หมู่บ้าน ปากคม จังหวัดตรัง ทำให้คุณพ่อยอห์น เซเรซัตโต หนึ่งในธรรมทูตรุ่นแรกของคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาทำงานเมืองไทย ได้รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในเวลานั้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิการหมู่คณะที่จังหวัดตรัง และในวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2008 ประธานาธิบดีอิตาลีได้มอบเหรียญเกียรติยศชั้นอัศวินให้แก่คุณพ่อเฟอร์ดินันโด รอนโคนี ที่ได้อุทิศตนเพื่องานด้านสังคมที่จังหวัดภูเก็ต
ฉะนั้น ศูนย์ตามรูปแบบของนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี พระสงฆ์และธรรมทูต ยังได้รับการสืบสานงานต่อจากสมาชิกรุ่นหลัง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลาและสถานที่นั้นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้การศึกษาอบรมด้านความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณแก่เด็กๆและเยาวชนทั่วโลก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2010
ปรับปรุง 27/06/2017
ผู้เข้าชมทั้งหมด 81,363
ผู้เข้าชมวันนี้ 24
หน้าเข้าชม 897,840
แลกลิงค์
เกี่ยวกับเรา

ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2011-2012

ดูได้จากเมนู กิจกรรมของวัด

ตั้งแต่ปี 2013

ดูได้จาก Facebook Catholic Church in Phuket

ฟังคลิปเสียงและDownload

วิธีการรำพึงภาวนาสมาธิแบบคริสตชน

จาก เมนู วิธีรำพึงภาวนา

 


หน้าแรก | ประวัติของวัด | กิจกรรมของวัด | ระบบสืบค้นพระวรสาร | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา