หน้าแรก ประวัติของวัด กิจกรรมของวัด ระบบสืบค้นพระวรสาร ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ENGLISH ITALIANO
บทความ
เมนูหลัก
 
 

วัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ป่าตอง

 
  วัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ป่าตอง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 6061 คน
 
 

วัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูเจ้า ป่าตอง จ.ภูเก็ต

            วัดหรือวัดน้อยเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรม เพื่อติดต่อกับพระเจ้า รับฟังคำสอน และนำหลักคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตของเรา  ดังนั้น แต่ละวัดหรือวัดน้อยจึงได้รับการตกแต่งให้สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรมาเนสก์ โกธิค บารอค และอื่นๆ หรือแม้กระทั้งพระแท่น รูปภาพหรือรูปปั้นต่างๆ ที่ตกแต่งภายในวัด ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อหรือสัญลักษณ์ที่ช่วยเหลือให้เรารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

            คุณพ่อคาร์โล รามอนเด๊ดต้า เป็นผู้ก่อสร้างและตั้งชื่อวัดถวายเกียรติแด่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูเจ้า ที่ป่าตอง ภูเก็ต แห่งนี้ ในเวลานั้นสถานที่บริเวณที่ตั้งและขนาดของวัดมีความเหมาะสมสำหรับใช้เป็นศาสนสถานประกอบพิธีกรรม แต่เนื่องจากปัจจุบันมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้านการท่องเที่ยวที่หาดป่าตอง  ทำให้วัดน้อยแห่งนี้มีที่ไม่เพียงพอสำหรับคริสตชนมาร่วมพิธีกรรม อีกทั้งบริเวณรอบๆ วัดประกอบไปด้วยสถานบันเทิงต่างๆ มากมาย  จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

            วันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2009 จึงได้ตัดสินใจซื้อที่แห่งใหม่ คือ บ้านพักตากอากาศ 3 ชั้น บ้านเลขที่ 8/9 ซอย มณีสี แล้วค่อยๆ ดัดแปลงให้เป็นวัดที่มีความเหมาะกับจำนวนผู้มาร่วมโดยประมาณ 100 คน และสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการประกอบศาสนาพิธีกรรมต่างๆ  โดยที่ชั้นแรกเป็นที่โล่งกว้างใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ  จัดประชุม และจอดรถ ชั้นที่สอง เป็นวัด ห้องแต่งตัวพระสงฆ์ ห้องโปรดศีลอภัยบาป และห้องอาหาร และชั้นที่สาม เป็นห้องสอนคำสอนและห้องพักสำหรับพระสงฆ์ วัดแห่งนี้มีไว้เพื่อศาสนบริการมิสซาและสอนคำสอนทั้งภาษาไทย อังกฤษและอิตาเลี่ยน  สำหรับคริสตชนที่อยู่บริเวณนั้นและบรรดานักท่องเที่ยวทั่วไป

            ต่อไป ขออธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตกแต่งอยู่ภายในและภายนอกวัดแห่งนี้ อันดับแรกและสำคัญที่สุด คือ ตู้ศีลมหาสนิท ถือเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสตชน ขอยกแบบอย่างนักบุญองค์หนึ่งที่มีความรักและศรัทธาต่อศีลมหาสนิทอย่างแรงกล้า คือ นักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี มีอยู่ชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1777-1853 และได้ก่อตั้งคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้าขึ้น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1816  ซึ่งมีความศรัทธาต่อรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 ของพระเยซูเจ้า จึงเป็นที่มาของชื่อคณะ ท่านรักการเฝ้าศีลมหาสนิทและกระทำเป็นประจำอยู่เสมอ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องทำภารกิจที่สำคัญ ครั้งหนึ่ง ท่านได้รับมอบหมายจากพระสังฆราชให้ไปโปรดศีลอภัยบาปแก่นักโทษที่กำลังจะถูกประหารชีวิต ซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่ยอมรับศีลอภัยบาปเลย นักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี รู้สึกหนักใจมาก ท่านได้ไปเฝ้าศีลตลอดทั้งคืนก่อนไปโปรดศีลอภัยบาป และเมื่อนักโทษเห็นนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ก็เข้ามาสารภาพบาปของเขาทันที และทุกครั้งที่ท่านประกอบพิธีบูชาศีลมหาสนิท ท่านกระทำด้วยความรักและเปี่ยมด้วยความสุขจริงๆ

            ไม้กางเขน ที่อยู่ภายในและภายนอกวัด โดยเฉพาะไม้กางเขนใหญ่สีฟ้า เป็นสัญลักษณ์ หมายถึง การชี้ทางไปสวรรค์ให้แก่เรา

            รูปภาพคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ  หมายถึง ความรักที่บริสุทธิ์ เป็นหนึ่งเดียว สมบูรณ์ครบครัน และตลอดไปต่อพระเยซูคริสต์

            รูปภาพครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง การดูแลรักษาและปกป้องครอบครัว สำหรับผู้ที่มาภาวนาวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระนางมารีย์ นักบุญโยแซฟ และพระเยซูเจ้า

            หลังวัดบริเวณที่รับศีลอภัยบาป จะมีรูปพระเมตตาของพระเยซูเจ้า หมายถึง ผู้ที่มาสารภาพบาปจะได้รับพระเมตตาการอภัยบาปจากพระเจ้า

            เกี่ยวกับรูปปั้นหรือรูปภาพพระนางมารีย์พรหมจารี    ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ     แต่ที่เกี่ยวข้องกับนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี คือ แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล  ซึ่งในเวลานั้น พระศาสนจักรยังไม่ได้ประกาศเป็นข้อความเชื่อ แต่ท่านก็มีความศรัทธาต่อแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว และเมื่อท่านบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว ท่านได้ก่อตั้งศูนย์เยาวชนที่มีชื่อว่า “ศูนย์เยาวชนพระแม่มารีย์” ต่อมาภายหลัง พระศาสนจักรได้ประกาศว่า แม่พระเป็น “ผู้ปฏิสนธินิรมล”

            ภายนอกวัดมีรูปปั้นพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ นักบุญโยแซฟและนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ท่านนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี มีความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งวัดแห่งนี้ก็ได้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า คริสตชนมีความเชื่อว่า ใครที่ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ฯ พระเยซูเจ้าจะประทานพรแก่ผู้นั้น นอกจากนั้นแล้ว นักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ได้ส่งเสริมความศรัทธาต่อท่านนักบุญโยแซฟ ที่เมืองเวโรนา ประเทศอิตาลี เพราะนักบุญโยแซฟเป็นผู้สอนให้พระเยซูเจ้ารู้จักภาวนา รู้จักรำพึงพระวาจา (โตราห์ หรือ หนังสือ 5 เล่มแรกในพระคัมภีร์) และเรียนรู้การรับใช้ด้วยความสุภาพถ่อมตน สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่หรือมาเที่ยวหาดป่าตอง ชีวิตนักบุญโยแซฟสามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้านศีลธรรมความดีงามได้ หันกลับมามองชีวิตนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ในช่วงความขัดแย้งเกิดสงครามระหว่างออสเตรียกับฝรั่งเศส ซึ่งในเวลานั้น เมืองเวโรนาอยู่ภายใต้อิทธิพลของทั้งสองประเทศนี้ ประชาชนหลายคนได้รับผลกระทบ ผู้หญิงและเด็กถูกทอดทิ้ง นักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี มองเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือพวกเขา นอกจากนั้น ท่านยังเป็นผู้แนะนำชีวิตฝ่ายจิตให้แก่หญิงชาย 12 คน ที่ได้ก่อตั้งคณะต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเด็กกำพร้า คนป่วยและคนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ นักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ได้ก่อตั้งคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่ออบรมสมาชิกให้เป็นพระสงฆ์ที่ดีและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปรียบเสมือนกับเจ้าของสวน  ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาสวนให้ต้นไม้ออกดอกสวยงาม  คือ  พี่น้อง คริสตชนทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมในอนาคต ส่วนศาสนบริการอื่นๆ ของนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ยังมีอีก คือ การโปรดศีลอภัยบาป งานด้านโรงเรียน งานคำสอน และศูนย์เยาวชนพระแม่มารีย์  เกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน มีจำนวนเด็กมากกว่า 400 คน ในจำนวนนี้ 23 คนได้บวชเป็นพระสงฆ์และบางคนเป็นพระสงฆ์มิชชันนารี

            หากมองดูที่หาดป่าตอง ณ ปัจจุบันนี้ เราพบว่ากำลังมีสงครามเกิดขึ้นจริงๆ สงครามเกี่ยวกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ  การเอารัดเอาเปรียบเด็กๆ ผู้อพยพใช้แรงงาน ฯลฯ

            นักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ได้อุทิศทั้งชีวิตของท่านเพื่ออยู่เคียงข้างและช่วยเหลือพี่น้องชายหญิงและเด็กๆ ให้สามารถหลีกเลี่ยงความชั่วร้าย ดำเนินชีวิตเปี่ยมด้วยคุณธรรมความดีงาม ฉะนั้น ผ่านทางวัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้  จึงเป็นโอกาสช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้และที่มาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ หรือแม้แต่มาทำงาน ได้เข้ามาหาพระเจ้า มาสวดภาวนา มอบความวางใจในพระองค์ และเชื่อมั่นว่าพระองค์อยู่เคียงข้างเสมอ เพราะพระเยซูคริสตเจ้า เป็นพระเจ้าทรงชีวิตที่ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทเสมอ

 

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2010
ปรับปรุง 27/06/2017
ผู้เข้าชมทั้งหมด 81,363
ผู้เข้าชมวันนี้ 24
หน้าเข้าชม 897,843
แลกลิงค์
เกี่ยวกับเรา

ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2011-2012

ดูได้จากเมนู กิจกรรมของวัด

ตั้งแต่ปี 2013

ดูได้จาก Facebook Catholic Church in Phuket

ฟังคลิปเสียงและDownload

วิธีการรำพึงภาวนาสมาธิแบบคริสตชน

จาก เมนู วิธีรำพึงภาวนา

 


หน้าแรก | ประวัติของวัด | กิจกรรมของวัด | ระบบสืบค้นพระวรสาร | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา